Huoneen saatavuutta koskeva kysely

Täytä alla olevan kaavakkeen pakolliset kentät, (*) niin saat henkilökunnaltamme sähköpostivastauksen kysymyksiisi heti, kun se on mahdollista. Jos olet tyytyväinen vastaukseen, voit vahvistaa sähköpostissa mainittuun ajankohtaan mennessä varauksesi lähettämällä luottokorttisi tiedot tietoturvasuojatulla kaavakkeella.

Huomio! Et ole täyttänyt kaikkia pakollisia kenttiä.

  Oleskelu ja vierailijat


  HENKILÖTIEDOT

  Tiedotus henkilökohtaisten tietojen käsittelystä

  Italian lain n. 196/2003 art. 13 mukaisesti(henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvä säädös) henkilökohtaisten tietojen käsittelijä tiedottaa, että:
  a) antamiesi tietojen käsittelyssä tulee noudattaa:
  1. sopimusvelvoitetta: vieraille tarjottavat hyödykkeet ja palvelut,
  2. lainmukaisuusperiaatetta: laskutus, kirjanpitovelvoitteet, tietojen välitys valvontaviranomaisille;
  3. tiedonantovelvoitetta pankeille ja muille samankaltaisille laitoksille, joiden toimintaan liittyy luottojen perintä ja muut sopimusvelvoitteiset toiminnat;
  4. palveluita, joita tarjotaan loman aikana (sihteeripalvelu, postin toimitus, ulkopuolisien palvelujen varaus) tai loman päätyttyä (tiedotus tarjouksista, tapahtumista tai muista samankaltaisista asioista)

  Tietojen käsittely tapahtuu manuaalisin ja/tai automaattisin keinoin, jotka soveltuvat tietojen tallennukseen, käsittelyyn ja siirtoon, tiukasti tarkoitukseen liittyvällä logiikalla, tietojen käsittelijän käytössä olevien tietojen perusteella, sitoumuksella, että asianomainen tiedottaa mahdollisista virheistä, täydennyksistä tai päivityksistä mahdollisimman pikaisesti;

  b) Kieltäytyminen toimittamasta kappaleen a) kohdissa 1,2, ja 3 lueteltuja tietoja tekee:
  1. sopimuksen täytäntöönpanemisen tai jatkamisen mahdottomaksi, eli toimenpiteiden, joiden suorittaminen vaatii ym. tietoja;
  2. eräiden toimenpiteiden suorittamisen mahdottomaksi, koska ne vaativat tietojen välittämistä henkilöille, jotka ovat ehdottomasti sidoksissa palvelujen toimittamiseen;
  3. henkilökohtaisien tietojen toimittamisen henkilöille, joiden toiminta ei ole suoranaisessa yhteydessä suhteeseen mahdottomaksi.

  c) Tietojen käsittelystä vastaavan yrityksen henkilökunnan lisäksi, henkilökohtaiset tiedot voidaan välittää:
  1. hotelleille, joissa tulet yöpymään;
  2. verokonsultille (hallintoasiat);
  3. julkisille tai yksityisille valvontaviranomaisille;
  4. henkilöille, jotka pääsevät tietoihisi lain sallimissa puitteissa;
  5. ulkopuolisille yhtiöille, jotka tarjoavat hyödykkeitä ja palveluita.

  d) Lakisäädös n. 196/2003 art. 7 antaa asianomaiselle mahdollisuuden käyttää määrättyjä oikeuksia, jotka luetellaan käytännöisyyden kannalta kokonaisuudessaan:

  Art. 7. Oikeus päästä henkilökohtaisiin tietoihin ja muut oikeudet
  1. Asianomaisella on oikeus saada vahvistus henkilökohtaisten, myös rekisteröimättömien tietojensa olemassaolosta ja tiedotuksen niistä ymmärrettävässä muodossa.
  2. Asianomaisella on oikeus saada tietoonsa:
  a. henkilökohtaisten tietojen lähteen;
  b. tavat ja tarkoitukset, joihin käsittely perustuu;
  c. logiikan, johon elektronisin keinoin tehty käsittely perustuu;
  d. viranhaltijan, vastuuhenkilöiden ja art. 5 pykälän 2 nojalla nimitetyn tietojen käsittelystä vastaavan henkilön tiedot
  e. henkilön tai ryhmän, jolle henkilökohtaiset tiedot voidaan välittää tai henkilöt, jotka saavat tiedot valtion virkansa puolesta, esimiehen tai virkailijan asemassa.
  3. Asianomaisella on oikeus pyytää:
  a. tietojensa päivittämisen, korjaamisen tai halutessaan niiden täydentämisen;
  b. tietojensa peruutuksen, muutoksen nimettömään muotoon tai lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen eston, lukuun ottaen tiedot, joiden tallennus ei ole tämän käsittelyn mukaista;
  c. vahvistuksen siitä, että kohdissa a) ja b) luetellut tiedot sekä niiden sisällys on toimitettu sivullisille, joille tietoja on luovutettu tai levitetty, paitsi tapauksissa, joissa se on mahdotonta tai vaatii asianomaisen oikeuden suojeluun nähden kohtuuttomat menetelmät;
  4. Asianomaisella on oikeus vastustaa täysin tai osittain:
  a. tietojen käsittelyä oikeutetuista syistä, vaikka niiden keräys on tehty nimenomaista tarkoitusta varten;
  b. henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, joka on tarkoitettu suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin tai mainontaan.

  *